Veel gestelde vragen

Antwoorden op juridische vragen,
blogs en interviews

Vragen

Een echtscheidingsconvenant is een overeenkomst waarin jullie de gemaakte afspraken vastleggen. Bijvoorbeeld over bezittingen, alimentatie en pensioenen. Kan je die overeenkomst ook zelf opstellen?

Informed consent zorgt ervoor dat de gemaakte afspraken goed zijn en begrepen worden. Natuurlijk kun je bij een echtscheiding zonder tussenkomst van een professional afspraken met je ex-partner maken.

Als je gaat scheiden, moet je veel regelen. Zo veel, dat de meeste mensen niet weten waar zij moeten beginnen. De Horst Mediation kan jullie hiermee helpen.

De Wet Uitfasering pensioen in eigen beheer is in werking getreden op 1 april 2017. Vanaf 1 juli 2017 kan de directeur-grootaandeelhouder (dga) geen pensioen in eigen beheer meer opbouwen.

Als jullie niet getrouwd zijn en jullie krijgen een kind, dan zijn de erkenning en het gezag over het kind niet automatisch geregeld. Zonder huwelijk of geregistreerd partnerschap is namelijk alleen de vrouw die het kind krijgt volgens de wet ouder van het kind.

Blogs

Bij de scheiding van Anja en Erik blijken zij tot hun verrassing beiden recht te hebben op een gedeelte van de overwaarde van het voorhuwelijkse huis van Anja. Anja verbouwde haar huis met schenkingen van haar ouders. Erik woonde er later wel, maar betaalde alleen mee aan de rente en aflossing van de hypotheek. Daarom zou hij bij een scheiding slechts een vergoeding voor de aflossing krijgen. Dáchten ze.

Tot de start van de intelligente Lockdown was ik ervan overtuigd dat mediationgesprekken aan tafel noodzakelijk zijn om tot goede afspraken te komen. Inmiddels denk ik daar genuanceerder over en heb ik gemerkt dat het voeren van videogesprekken onverwachte voordelen oplevert.

Interviews

Nieuws

 • Betrek kinderen bij het opstellen van een ouderschapsplan
  by Verder Online on 8 september 2023 at 00:00

  Den Haag – 8 september 2023 – Het verplichte ouderschapsplan bij scheiding bestaat vijftien jaar. Hoog tijd voor de Nederlandse vereniging van Familie- en erfrecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS), ontwerper van het meest gebruikte model ouderschapsplan, om het plan te evalueren en het model te vernieuwen en aan te passen aan de huidige tijd. Uit onderzoek onder 463 gescheiden ouders blijkt het ouderschapsplan een welkome leidraad in een moeilijke periode. Meer dan de helft van de gescheiden ouders vindt het zelfs een goed idee om al tijdens de relatie afspraken te maken over de kinderen. Opvallend is dat kinderen in 56% van de gevallen niet betrokken worden bij het maken van de afspraken voor het ouderschapsplan, iets wat de vFAS wel voorstaat.

 • Beleidswijziging SVB levert extra strijd bij scheiding op
  by Verder Online on 26 april 2023 at 00:00

  Met het doorvoeren van een beleidswijziging ten aanzien van kinderbijslag en co-ouderschap, veroorzaakt de Sociale Verzekeringsbank een volgende strijd tussen gescheiden ouders met kinderen. In haar besluitvorming laat SVB duidelijk doorklinken niet te weten hoe om te gaan met kinderbijslag in relatie tot kinderalimentatie. De Nederlandse vereniging van Familie- en erfrecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS) verzoekt de SVB daarom met klem om haar beleid aan te laten sluiten bij de regels voor kinderalimentatie.

 • Reflectietraject: bijstand advocaat draagt bij aan rust en betere rechtsbescherming
  by Verder Online on 2 februari 2023 at 00:00

  Den Haag – 2 februari 2023 – Voor de familie- en jeugdrechters van de rechtbanken en gerechtshoven is de kinderopvangtoeslagaffaire aanleiding geweest om te reflecteren op hun werk. Een reflectiecommissie is in april 2022 van start gegaan; vandaag presenteerde zij het onderzoeksrapport ‘Recht Doen aan Kinderen en Ouders’. De Nederlandse vereniging van Familie- en erfrecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS) onderschrijft de conclusies, in het bijzonder voor wat betreft het belang van goed feitenonderzoek, het betrekken van de kinderen en de procedurele rechtvaardigheid waar het gaat om beslissingen die diep ingrijpen op het familie- en gezinsleven.

 • Geen wettelijke basis uitgekleed ouderlijk gezag
  by Verder Online on 28 december 2022 at 00:00

  De overheid vindt het belangrijk dat gezamenlijk gezag makkelijker wordt geregeld. Per 1 januari 2023 wijzigt daarom de wet en geldt automatisch gezamenlijk gezag bij erkenning. Hiermee loopt Nederland in lijn met de wetgeving in omringende landen. De Nederlandse vereniging van Familie- en erfrecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS) onderschrijft dat gezamenlijk gezag door erkenning recht doet aan de juridische positie van de niet-gehuwde of geregistreerde partner van de moeder.

Contact opnemen

Hebben jullie vragen? Zijn jullie benieuwd wat De Horst Mediation voor jullie kan betekenen? Of willen jullie een kosteloos kennismakingsgesprek inplannen?

Stuur een e-mail naar P.Mallant@dehorstmediation.nl, vul onderstaand formulier in of bel 06 47 02 37 18.