Scheidingsmediation

is voor jullie de juiste weg als jullie
het voor elkaar ook goed willen regelen

Werkwijze

Petra Mallant neemt met jullie alle onderwerpen door die geregeld moeten worden. Tijdens het kennismakingsgesprek doet zij dit globaal om een eerste indruk van jullie situatie te krijgen. Tijdens de mediation gaat zij hier dieper op in.

Als jullie kinderen hebben dan begint ze met hen: hoe zitten jullie kinderen in elkaar? Hoe gaat het nu met hen? En: op welke manier kunnen jullie alles goed voor hen regelen? Daarna komen het huis, de spullen, het inkomen (de onderneming) en het pensioen aan de beurt. Wie wil er in het huis blijven wonen? Gaat er alimentatie betaald worden? Enzovoort.

Stappenplan en tijdpad

Een van Petra’s kwaliteiten is dat zij weet waar jullie moeten beginnen. Vaak lukt het haar aan het eind van het kennismakingsgesprek al een stappenplan en een tijdpad te maken. Een voordeel van mediation is dat jullie zelf de touwtjes in handen hebben. Hierdoor bepalen jullie grotendeels zelf het tempo zodat er beter passende afspraken gemaakt worden. Iedere mediation heeft dus een eigen stappenplan en tijdpad. Petra zorgt er vervolgens voor dat dit wordt uitgevoerd (natuurlijk met jullie hulp!).

Als er eerst dingen voor de kinderen geregeld moeten worden, dan is dat de eerste stap van het stappenplan.

Als dat (nog) niet nodig is dan is de eerste stap dat alles rondom jullie vermogen (zoals bijvoorbeeld jullie huis/hypotheek, spaargeld, onderneming enzovoort), jullie inkomen (ook winst uit onderneming) en pensioen in kaart gebracht wordt. Of jullie samenwoners zijn, of dat jullie in gemeenschap van goederen of op huwelijkse voorwaarden zijn getrouwd (geregistreerd) speelt hierbij ook een rol. Petra legt jullie uit wat de wettelijke regelingen voor jullie betekenen en bekijkt met jullie of die passen bij wat jullie willen.

“Petra is een deskundig advocaat
en mediator, met inzicht,
geduld en kennis, ik ben blij
dat we haar getroffen hebben!”

11/06/2021

Bea, Amersfoort

Aandacht voor de emoties

Als het te moeilijk is om met elkaar in gesprek te gaan geeft Petra Mallant ook aandacht aan de emotionele scheiding. Scheiden is immers meer dan alleen het verdelen van inkomen en vermogen. Soms moet dit eerst worden aangepakt voordat er over de kinderen of de financiën gesproken kan worden.

Scheiden met een eigen onderneming

Als een van jullie ondernemer is, is het nog belangrijker om in goed overleg te scheiden; het is immers niet de bedoeling dat door verkeerde (fiscale) afspraken het ondernemen onmogelijk wordt. Petra Mallant is deskundig op dit gebied. Zij weet wat zijzelf kan en op welk moment er een andere specialist moet worden ingeschakeld.

Andere specialisten zijn beschikbaar

Als er ingewikkelde zaken verdeeld moeten worden, zoals bezit in het buitenland, een groot familievermogen of een onderneming, is het sowieso verstandig om binnen de mediation andere specialisten (zoals een fiscalist, een Register Valuator of pensioendeskundige) in te schakelen. Petra werkt samen met verschillende specialisten die vaak ook snel beschikbaar zijn.

Creatieve oplossingen

Na twee gesprekken is het meestal wel duidelijk hoe de puzzel het beste gelegd kan worden. Ben je benieuwd naar zo’n creatieve oplossing? Lees dan de blog “scheiden en schenken”.

Duidelijke taal in ouderschapsplan en convenant

Vaak lukt het Petra om samen met haar cliënten de puzzel binnen twee maanden te leggen.
Zij neemt de afspraken over de kinderen op in het ouderschapsplan en de overige afspraken in een scheidingsconvenant. Zij probeert hierbij het juridische en financiële jargon zo veel mogelijk te vermijden zodat deze stukken ook voor niet juristen leesbaar zijn.

Inschakelen van de rechter

Als jullie getrouwd zijn of geregistreerde partners met kinderen, dan moet de rechter worden ingeschakeld. Omdat Petra ook advocaat is zorgt zij hiervoor. Jullie hoeven dus niet iemand anders in te schakelen of zelf naar de rechtbank te gaan.

Meer inhoudelijke informatie

Wil je meer weten over de inhoudelijke kanten van de scheiding, neem dan eens een kijkje op de andere website van Petra Mallant en haar collega Annemarie van Tets. Bijvoorbeeld over alimentatie of over het verdelen van jullie bezittingen. Of hoe jullie de zorg over de kinderen het beste kunnen verdelen.

Andere manieren van scheiden

Op de website van De Horst | Scheidingsadvocaten en Mediators leggen wij uit welke andere manieren dan mediation er zijn om uit elkaar te gaan. Zoals overlegscheiden, Bindend Scheidingsadvies of het inschakelen van een eigen advocaat. Ook vinden jullie daar meer informatie over mediation.

Staat jouw vraag er niet bij? Kijk dan eens op de website van de vFAS: Verder online nieuws

 • Wat betekent het voor u als het indexeringspercentage is vastgesteld op 6,2%?
  by Verder Online on 4 april 2024 at 00:00

  Ieder jaar veranderen de lonen en de prijzen vanwege inflatie; alimentatiebedragen moeten daarom jaarlijks worden aangepast. De overheid berekent met welk percentage deze bedragen moeten worden verhoogd, waarna de minister van Justitie dit via de Staatscourant bekend maakt.

 • Betrek kinderen bij het opstellen van een ouderschapsplan
  by Verder Online on 8 september 2023 at 00:00

  Den Haag – 8 september 2023 – Het verplichte ouderschapsplan bij scheiding bestaat vijftien jaar. Hoog tijd voor de Nederlandse vereniging van Familie- en erfrecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS), ontwerper van het meest gebruikte model ouderschapsplan, om het plan te evalueren en het model te vernieuwen en aan te passen aan de huidige tijd. Uit onderzoek onder 463 gescheiden ouders blijkt het ouderschapsplan een welkome leidraad in een moeilijke periode. Meer dan de helft van de gescheiden ouders vindt het zelfs een goed idee om al tijdens de relatie afspraken te maken over de kinderen. Opvallend is dat kinderen in 56% van de gevallen niet betrokken worden bij het maken van de afspraken voor het ouderschapsplan, iets wat de vFAS wel voorstaat.

 • Beleidswijziging SVB levert extra strijd bij scheiding op
  by Verder Online on 26 april 2023 at 00:00

  Met het doorvoeren van een beleidswijziging ten aanzien van kinderbijslag en co-ouderschap, veroorzaakt de Sociale Verzekeringsbank een volgende strijd tussen gescheiden ouders met kinderen. In haar besluitvorming laat SVB duidelijk doorklinken niet te weten hoe om te gaan met kinderbijslag in relatie tot kinderalimentatie. De Nederlandse vereniging van Familie- en erfrecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS) verzoekt de SVB daarom met klem om haar beleid aan te laten sluiten bij de regels voor kinderalimentatie.

 • Reflectietraject: bijstand advocaat draagt bij aan rust en betere rechtsbescherming
  by Verder Online on 2 februari 2023 at 00:00

  Den Haag – 2 februari 2023 – Voor de familie- en jeugdrechters van de rechtbanken en gerechtshoven is de kinderopvangtoeslagaffaire aanleiding geweest om te reflecteren op hun werk. Een reflectiecommissie is in april 2022 van start gegaan; vandaag presenteerde zij het onderzoeksrapport ‘Recht Doen aan Kinderen en Ouders’. De Nederlandse vereniging van Familie- en erfrecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS) onderschrijft de conclusies, in het bijzonder voor wat betreft het belang van goed feitenonderzoek, het betrekken van de kinderen en de procedurele rechtvaardigheid waar het gaat om beslissingen die diep ingrijpen op het familie- en gezinsleven.

Contact opnemen

Hebben jullie vragen? Zijn jullie benieuwd wat De Horst Mediation voor jullie kan betekenen? Of willen jullie een kosteloos kennismakingsgesprek inplannen?

Stuur een e-mail naar P.Mallant@dehorstmediation.nl, vul onderstaand formulier in of bel 06 47 02 37 18.