Scheidingsmediation

is voor jullie de juiste weg als jullie
het voor elkaar ook goed willen regelen

Werkwijze

Petra Mallant neemt met jullie alle onderwerpen door die geregeld moeten worden. Tijdens het kennismakingsgesprek doet zij dit globaal om een eerste indruk van jullie situatie te krijgen. Tijdens de mediation gaat zij hier dieper op in.

Als jullie kinderen hebben dan begint ze met hen: hoe zitten jullie kinderen in elkaar? Hoe gaat het nu met hen? En: op welke manier kunnen jullie alles goed voor hen regelen? Daarna komen het huis, de spullen, het inkomen (de onderneming) en het pensioen aan de beurt. Wie wil er in het huis blijven wonen? Gaat er alimentatie betaald worden? Enzovoort.

Stappenplan en tijdpad

Een van Petra’s kwaliteiten is dat zij weet waar jullie moeten beginnen. Vaak lukt het haar aan het eind van het kennismakingsgesprek al een stappenplan en een tijdpad te maken. Een voordeel van mediation is dat jullie zelf de touwtjes in handen hebben. Hierdoor bepalen jullie grotendeels zelf het tempo zodat er beter passende afspraken gemaakt worden. Iedere mediation heeft dus een eigen stappenplan en tijdpad. Petra zorgt er vervolgens voor dat dit wordt uitgevoerd (natuurlijk met jullie hulp!).

Als er eerst dingen voor de kinderen geregeld moeten worden, dan is dat de eerste stap van het stappenplan.

Als dat (nog) niet nodig is dan is de eerste stap dat alles rondom jullie vermogen (zoals bijvoorbeeld jullie huis/hypotheek, spaargeld, onderneming enzovoort), jullie inkomen (ook winst uit onderneming) en pensioen in kaart gebracht wordt. Of jullie samenwoners zijn, of dat jullie in gemeenschap van goederen of op huwelijkse voorwaarden zijn getrouwd (geregistreerd) speelt hierbij ook een rol. Petra legt jullie uit wat de wettelijke regelingen voor jullie betekenen en bekijkt met jullie of die passen bij wat jullie willen.

“Petra is een deskundig advocaat
en mediator, met inzicht,
geduld en kennis, ik ben blij
dat we haar getroffen hebben!”

11/06/2021

Bea, Amersfoort

Aandacht voor de emoties

Als het te moeilijk is om met elkaar in gesprek te gaan geeft Petra Mallant ook aandacht aan de emotionele scheiding. Scheiden is immers meer dan alleen het verdelen van inkomen en vermogen. Soms moet dit eerst worden aangepakt voordat er over de kinderen of de financiën gesproken kan worden.

Scheiden met een eigen onderneming

Als een van jullie ondernemer is, is het nog belangrijker om in goed overleg te scheiden; het is immers niet de bedoeling dat door verkeerde (fiscale) afspraken het ondernemen onmogelijk wordt. Petra Mallant is deskundig op dit gebied. Zij weet wat zijzelf kan en op welk moment er een andere specialist moet worden ingeschakeld.

Andere specialisten zijn beschikbaar

Als er ingewikkelde zaken verdeeld moeten worden, zoals bezit in het buitenland, een groot familievermogen of een onderneming, is het sowieso verstandig om binnen de mediation andere specialisten (zoals een fiscalist, een Register Valuator of pensioendeskundige) in te schakelen. Petra werkt samen met verschillende specialisten die vaak ook snel beschikbaar zijn.

Creatieve oplossingen

Na twee gesprekken is het meestal wel duidelijk hoe de puzzel het beste gelegd kan worden. Ben je benieuwd naar zo’n creatieve oplossing? Lees dan de blog “scheiden en schenken”.

Duidelijke taal in ouderschapsplan en convenant

Vaak lukt het Petra om samen met haar cliënten de puzzel binnen twee maanden te leggen.
Zij neemt de afspraken over de kinderen op in het ouderschapsplan en de overige afspraken in een scheidingsconvenant. Zij probeert hierbij het juridische en financiële jargon zo veel mogelijk te vermijden zodat deze stukken ook voor niet juristen leesbaar zijn.

Inschakelen van de rechter

Als jullie getrouwd zijn of geregistreerde partners met kinderen, dan moet de rechter worden ingeschakeld. Omdat Petra ook advocaat is zorgt zij hiervoor. Jullie hoeven dus niet iemand anders in te schakelen of zelf naar de rechtbank te gaan.

Meer inhoudelijke informatie

Wil je meer weten over de inhoudelijke kanten van de scheiding, neem dan eens een kijkje op de andere website van Petra Mallant en haar collega Annemarie van Tets. Bijvoorbeeld over alimentatie of over het verdelen van jullie bezittingen. Of hoe jullie de zorg over de kinderen het beste kunnen verdelen.

Andere manieren van scheiden

Op de website van De Horst | Scheidingsadvocaten en Mediators leggen wij uit welke andere manieren dan mediation er zijn om uit elkaar te gaan. Zoals overlegscheiden, Bindend Scheidingsadvies of het inschakelen van een eigen advocaat. Ook vinden jullie daar meer informatie over mediation.

Staat jouw vraag er niet bij? Kijk dan eens op de website van de vFAS: Verder online nieuws

Contact opnemen

Hebben jullie vragen? Zijn jullie benieuwd wat De Horst Mediation voor jullie kan betekenen? Of willen jullie een kosteloos kennismakingsgesprek inplannen?

Stuur een e-mail naar P.Mallant@dehorstmediation.nl, vul onderstaand formulier in of bel (033) 799 99 29.