Echtscheidingsconvenant

Zelf opstellen, of niet?

Als je gaat scheiden heb je een advocaat nodig. Alleen een advocaat mag het verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechter indienen. Daarnaast kan een advocaat in overleg met jullie een echtscheidingsconvenant opstellen. Dit is een overeenkomst waarin jullie de gemaakte afspraken vastleggen over onder andere bezittingen, alimentatie en pensioenen. Veel mensen vragen zich af: Mag je ook zelf een echtscheidingsconvenant opstellen?

Zelf een echtscheidingsconvenant opstellen

Ja, je mag samen een convenant opstellen. Maar op eigen houtje afspraken maken brengt wel risico’s met zich mee.

Nadelige afspraken kunnen onomkeerbaar zijn

Gebrek aan kennis over de regels is er vaak de oorzaak van dat een van de partners na het maken van eigen afspraken toch niet tevreden is. Hij of zij blijkt bijvoorbeeld te weinig alimentatie te ontvangen of juist te veel te moeten betalen. Na deze constatering kun je als benadeelde partij naar de rechter stappen. De rechter kan een streep door jullie afspraken zetten. Die gelden dan niet meer en jullie beginnen weer van voren af aan. Of de rechter beslist dat jullie afspraken gewoon blijven gelden. Voor een van de partners heeft dit nadelige gevolgen. Welke uitspraak de rechter doet hangt af van de feiten en omstandigheden en is van tevoren vaak moeilijk te voorspellen.

Wat kan een advocaat voor ons betekenen?

Een advocaat houdt bij het maken van een echtscheidingsconvenant rekening met de belangen van jullie allebei. Tegelijkertijd zijn de afspraken juridisch en fiscaal in orde. Jullie advocaat – en niemand anders – kan vervolgens aan de rechter vragen om het convenant op te nemen in een beschikking. Hiermee krijgt het convenant een executoriale titel. Dit betekent dat als een van jullie de afspraken niet nakomt, de ander hem of haar daartoe kan dwingen. Bijvoorbeeld door beslaglegging via een deurwaarder wanneer de alimentatie niet wordt betaald.

Kies voor een vFAS-mediator/advocaat

Willen jullie een echtscheidingsconvenant met correcte afspraken die ook afdwingbaar zijn, dan kunnen jullie je het beste laten informeren door een vFAS-mediator. Een vFAS-mediator is ook altijd advocaat. De mediators van De Horst Mediation zijn vFAS-mediator. De vFAS is een vereniging van advocaten die gespecialiseerd zijn in het personen- en familierecht. Daarnaast zijn wij aangesloten bij het kwaliteitsregister voor mediators: MfN.

Aanpak De Horst Mediation

De Horst Mediation begeleidt jullie in het mediationtraject bij jullie echtscheiding. Wij zorgen er bovendien voor dat afspraken zorgvuldig tot stand en goed op papier komen. Vanuit onze functie als advocaat handelen wij ten slotte de officiële vastlegging bij de rechter af. Alles bij één loket; wel zo praktisch, vertrouwd en volledig.

Contact

Willen jullie weten hoe wij werken? Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak. Dit kan via onderstaande gegevens of via het formulier aan de rechterkant. Dan vertellen wij wat wij in jullie situatie kunnen betekenen.
Telefoonnummer: (033) 799 99 29
E-mail: secretariaat@dehorstmediation.nl